وبلاگ آموزشی دشتبان
دبیر شهرستان محمودآباد 
لینک دوستان

User: TRIAL-0116648867

Password  :   m8rftbt5h2

User: TRIAL-0116648812
Password  :  ۸vkcu967j5

User: TRIAL-0116647258
Password  :    aafc4jrefr

User: TRIAL-0116654478
Password  : ۹amunp8d5r

User: TRIAL-0116652625
Password   :   j6hkvje2fc

User: TRIAL-0116651070
Password  :    ۹۵ttf2jcd7

 

 

 

———————————————-

 

 

user: TRIAL-0116309208
Password: ۷۲mm2658h6

user: TRIAL-0116309252
Password  : han8a8ht38

user: TRIAL-0116309865
Password  :  ۹۷n49ttbkd

user: TRIAL-0116309920
Password  : ua35dvduat

user: TRIAL-0116309975
Password : ۶hh97axhm6

user: TRIAL-0116310557
Password  : ۹cf859msa3

User : TRIAL-0116199651
Password: bma3pdmb4m

User: TRIAL-0116199647
Password  :  jbxkaxb32e

User: TRIAL-0116199619
Password  :   bx9p29jjf8

User: TRIAL-0115624610
Password  :    tvrevrjm3f

User: TRIAL-0115624609
Password  :  sd5jpv65pd

User: TRIAL-0115624603
Password  :   vx3febxhah

User: TRIAL-0116199676
Password  : v59v83upu7

User: TRIAL-0115623205
Password  :  ۴tss6d5325

User: TRIAL-0116199673
Password  :   pa7kjcrtbp

User: TRIAL-0116199666
Password  : r55m7h4ceb

User: TRIAL-0116199662
Password  :   njv77bvxs2

User: TRIAL-0116199659
Password   : ۵۵cd9b76j9

User: TRIAL-0116199748
Password  :   ۵kt4th9uer

User: TRIAL-0115623168
Password :   k3567jx7k9

User: TRIAL-0116199735
Password  :  hbmf97ff7e

User: TRIAL-0116199717
Password  :  nxbhsat4aa

User: TRIAL-0116199694
Password  : mu48fvhu24

User: TRIAL-0116199687
Password   :   u244atjtfe

User: TRIAL-0115836862
Password  :  ۹dxhuucknp

User: TRIAL-0115835527
Password  :    ejk7kh5tuf

User: TRIAL-0115835491
Password   : hb43kr8adc

User: TRIAL-0115836964
Password   : ahcdkve776

User: TRIAL-0115836961
Password    : v7dt68t39t

User: TRIAL-0115836960
Password   :  xvjuadb2n9

User: TRIAL-0115905196
Password  :   pj4t7u8k49

User: TRIAL-0115905191
Password  : bvn3xnpnbp

User: TRIAL-0115905182
Password  :  shtb63uadn

User: TRIAL-0115523360
Password  :   ksaxr6drjd

User: TRIAL-0115523357
Password  : ۷acmtu2c22

User: TRIAL-0115523353
Password  : u5rtkmmbv2

User: TRIAL-0115623171
Password  :  ۸۴pbt55bsx

User: TRIAL-0115623168
Password  :  k3567jx7k9

User: TRIAL-0115623159
Password  :  utknan6x2b

User: TRIAL-0115905102
Password :   emv8r9rfkh

User: TRIAL-0115905101
Password  :   fu89dsfh3b

User: TRIAL-0115905098
Password  :   strhntde99

User: TRIAL-0115623195
Password  :   ۸udjsfnkhr

User: TRIAL-0115623191
Password  :   r7te8hhc8r

User: TRIAL-0115623186
Password  : ۴uux55mf4e

User: TRIAL-0115623184
Password  :  fph63ux7n2

User: TRIAL-0115623178
Password  :  ۶d4a9svjcn

User: TRIAL-0115623176
Password  :   fnvdv39ckn

User: TRIAL-0115624610
Password   :   tvrevrjm3f

User: TRIAL-0115624609
Password :   sd5jpv65pd

User: TRIAL-0115624603
Password  :  vx3febxhah

User: TRIAL-0115624598
Password    :  rrkj7r3r53

User: TRIAL-0115624589
Password   :  cdcjpbpchu

User: TRIAL-0115623205
Password   :  ۴tss6d5325

User: TRIAL-0114727569
Password  :  ۶kunsbk2s9

User: TRIAL-0114727565
Password  :  r4hprt8vm2

User: TRIAL-0114727564
Password  :  uanvbsbka7

User: TRIAL-0114727562
Password : 37em7mf6r3

User: TRIAL-0114727561
Password  :  chmsff72vj

User: TRIAL-0114727559
Password  :  x3ue37kcn4

User: TRIAL-0115129370

Password : mf64v89mbb

User: TRIAL-0115129365

Password  :  tta2t8k9dm

User: TRIAL-0115129364

Password  :  vp2usahdak

 


موضوعات مرتبط: سریال نود 32
[ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 ] [ 12:25 بعد از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]
Username:TRIAL-0115905196
Password:pj4t7u8k49

Username:TRIAL-0115905191
Password:bvn3xnpnbp

Username:TRIAL-0115905182
Password:shtb63uadn

Username:TRIAL-0115905165
Password:2c23fss78v

Username:TRIAL-0115905163
Password:46d4e9697t

Username:TRIAL-0115905157
Password:xjbfa7j6fn

Username:TRIAL-0115905122
Password:pk37fdmfc5

Username:TRIAL-0115905120
Password:3kuxkdmxx7

Username:TRIAL-0115905117
Password:a2en3d3rfu

Username:TRIAL-0115905113
Password:vbf4auksb9

Username:TRIAL-0115905108
Password:9e9avx934m

Username:TRIAL-0115905105
Password:bt4sn2at5j

Username:TRIAL-0115905102
Password:emv8r9rfkh

Username:TRIAL-0115905101
Password:fu89dsfh3b

 

 


موضوعات مرتبط: سریال نود 32
[ شنبه چهاردهم تیر 1393 ] [ 11:20 قبل از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]

آسايش، آرامش، راحتي، شادي، نشاط، لذت،

 

موفقيت، بي نيازي، عافيت و واژه هايي از اين قبيل،

 

آرزو و گمشده هر انساني است.

 

از اين رو هر کسي به دنبال يافتن آن از صبح تا شب

 

رنج و تلاش طاقت فرسايي را بر خود هموار مي سازد.

 

شايسته است راه هاي رسيدن به گمشده خويش را

 

در کلام پيشوايان پاک و معصوم(ع) بجوييم.

 

1. اطمينان به تقدير و قدرت خداوند.

 

«هر کس اطمينان داشته باشد که آنچه خداوند

 

برايش تقدير کرده است به او مى رسد دلش آرام مى گيرد.»

 

2. اميد نبستن به ديگران.

 

«بهترين راحتى و آسودگى بى توقعى از مردم است.»

 

3. انتظار گشايش.

 

«انتظار گشايش يکى از دو آسايش است.»

 

4. انديشيدن.

 

«به راستى که دين دار مى انديشد و آرامش بر جان او چيره مي شود.»

 

5. ايستادگى در برابر سختى ها.

 

«شادى در ايستادگى در برابر سختي هاست.»

 

6. ايمان.

 

«هيچ مؤمنى نيست مگر آن که خداوند ايمان را همدم و آرام بخش او قرار مى دهد،

 

چنان که حتى اگر در قله کوهى هم باشد احساس تنهايى نمى کند.»

 

7. بي ميلي نسبت به دنيا.

 

«هر که به دنيا بى ميل است، اميدوار است و تن و جانش را

 

در دنيا و آخرت آسوده مى گذارد و هر کس دل به دنيا ببندد

 

تن و جان خود را در دو دنيا به زحمت مى اندازد.

 

بى رغبتى به دنيا بزرگ ترين آسايش است.»

 

8. پياده روي.

 

«نشاط در پياده روى است.»

 

9. تلاوت قرآن.

 

«هيچ جلسه قرآنى براى تلاوت و درس در مجلسي از مساجد خدا

 

برقرار نشد مگر اين که آرامش بر آنان نازل شد.»

 

10. حج.

 

«حج آرام بخش دل هاست.»

 

11. حقيقت جويى،

 

«به راستى که دل در درون سينه بى قرار است و به دنبال حق مى گردد

 

و چون به آن رسيد آرام و قرار گيرد.»

 

12. خوابيدن.

 

«خواب مايه آسايش جسم است.»

 

13. خوردن مويز.

 

« مويز اعصاب را قوى، خستگى را دور، اخلاق را خوب کند،

 

به روح آرامش بخشد و غم را ببرد.»

 

14. خوش اخلاقي.

 

«هر که خوش اخلاق باشد زندگى اش پاکيزه و گوارا شود.»

 

15. خوش گماني.

 

«خوش گمانى مايه آرام دل و سلامت دين است.»

 

16. دوري از حرام.

 

«هر کس از حرام دورى کند، خداوند به جاى آن عبادتى بهره اش سازد که او را شاد کند.»

 

17. ديدار مؤمن.

 

«به راستى که مؤمن با برادر مؤمنش آرامش پيدا مى کند،

 

چنان که تشنه با آب خنک آرامش مى يابد.»

 

18. ديده فرو گرفتن.

 

«هر که ديده فرو گيرد، دلش راحت شود.»

 

19. راستگويي.

 

«راستگويي مايه آرامش و دروغگويى مايه تشويش است.»

 

20. راضي بودن از زندگي.

 

« خوشى و آسايش در رضايت و يقين است و غم و اندوه در شکّ و نارضايتى.»

 

21. رهاکردن تکلف و تجملات.

 

« گواراترين زندگى در رها کردن تکلّف ها و تجمّلات است.»

 

22. رها کردن حرص.

 

«حريص از دو خصلت محروم و با دو خصلت همراه است.

 

از قناعت محروم است و در نتيجه آسايش را از دست مى دهد،

 

از راضى بودن محروم است در نتيجه يقين را از دست مى دهد.»

 

23. رها کردن شک و ترديد.

 

«آنچه تو را به شک و ترديد مى اندازد رها کن

 

و به سراغ آنچه تو را به شک و ترديد نمى اندازد برو

 

زيرا خوبى مايه آرامش و دروغ مايه تشويش و دودلى است.»

 

 


موضوعات مرتبط: بهترین سخن
[ سه شنبه سوم تیر 1393 ] [ 11:44 قبل از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بسیار سپاسگزارم که وقت خود را برای دیدن این وبلاگ صرف میکنید و با تشکر و قدردانی فراوان از شما
اینجانب محمد هادی دشتبان ، دبیر آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد
ازا ستان مازندران می باشم .
این وبلاگ آموزشی را برای استفاده ی تمامی دانش آموزان گرامی و دبیران ارجمند طراحی کرده ام .
امیدوارم با نظرات سازنده همیار ما باشید.با تشکر
امکانات وب