وبلاگ آموزشی دشتبان
دبیر شهرستان محمودآباد

 

بسمه تعالی         

نام آموزشگاه : مدرسه را هنمایی شهدای خشت سر        

تاریخ امتحان : ..../10/86

پایه تحصیلی :   سوم راهنمایی                  نام درس : ديني

مدت امتحان :  60 دقیقه        تعداد کل سوال :  20   

1- ارتباط مخصوصي كه ميان علت و معلول بر قرار است چه نام دارد؟ 5/0 نمره

 

                 الف: علت() ب: عليت () ج : معلول ()  د : پديده ()

 

2- برهان نظم و برهان عليت گرد وغبار بي توجهي و غفلت را از انديشه و فطرت انسان

 

پاك مي كند. 5/0 نمره                                ص ()     غ ()

 

3- روز فصل يعني چه؟5/0 نمره

 

         الف: روز جدايي () ب : روز حسابرسي () ج : روز قصاص() د : هيچكدام ()

 

4- همه ي بهشتيان از نظر كدام گزينه با يكديگر متفاوت هستند؟ 5/0 نمره

 

 الف: ميزان ايمان () ب: ميزان خلوص ()  ج : مقدار اعمال صالح ()  د: همه ي موارد () 

 

5-  تفاوت انسان با ديگر موجودات در كدام موارد زير مي باشد؟5/0 نمره

 

 الف : قدرت تفكر ()

 ب : تصميم گيري ()

ج : اختيار ()

د : همه ي موارد ()

 

6- پيامبر چه كسي را براي تبليغ دين اسلام به يثرب اعزام فرمود؟5/0 نمره

 

الف : اسعد بن زراره ()

 ب : عبادة بن صامت ()

 ج : مصعب ()

 د : حضرت علي (ع) ()

 

7- پيامبر موضوع هجرتش را با چه كسي در ميان گذاشت؟ 5/0 نمره

الف : حضرت علي (ع) ()

 ب :ا بوبكر ()

  ج : عبدالله ()

  د : هيچكدام ()

8- پيامبر هنگام مهاجرت از مكه به مدينه چه مدت و در كجا پنهان بود؟5/0 نمره

 

الف:3 سال غار ثور()

ب:3شبانه روز غار ثور()

ج :3 سال غار حرا ()

د:3 روز غار حراء()

9- پيش از ورود به مدينه پيامبر در چه مكاني فرود آمدند؟5/0 نمره

الف: سرزمين غدير خم ()

 ب نزديك كوهي در منا ()

ج : دهكده ي قبا ()

  د: هيچكدام ()

 

10- بهترين هجرت ها هجرت از ... و ...و بالاترين جهاد ها جهاد با  ...و ... مي باشد.1 نمره

 

11- اولين چيزي كه در قيامت محاسبه مي شود .....و زيباترين چيزي كه انسان از اين دنيا

 

با خود مي برد.....  مي باشد.  1 نمره


12 - چرا به قيامت يوم الحساب مي گويند؟ 1 نمره

 

13 - قصاص يعني چه ؟ 1 نمره

 

14- چرا مردن براي بعضي ها ناپسند است؟با توجه به سخن ابوذر توضيح دهيد. 1 نمره

 

15- سه اصل اساسي كه همه ي پيامبران انسانها را به ايمان آوردن به آن فرا مي خوانند

 

كدامند؟ 5/1 نمره

 

16- نقش والاي حضرت علي (ع) در آغاز هجرت پيامبر به مدينه چه بود؟  5/1 نمره

 

17- مبدأ تاريخ اسلامي چيست؟و چرا اين مبدأ را براي تاريخ اسلام برگزيده اند؟  5/1 نمره

 

18 - مفاد نخستين پيمان در عقبه چه بود؟ 5/1 نمره

 

19- پيامبر در باره ي فقيهان چه فرمودند؟  2 نمره

 

20 - آيه ي زير را ترجمه كنيد. 2 نمره

 

اِنَّ الّذينَ قالوا ربُّنا اللهُ ثمَّ استَقاموا فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَ لا هُم يَحزَنون.

 

                                                                (  سوره احقاف آيه ي 13)

 

 

موفقیت شما آرزوی ماست (دشتبان )

 

[ یکشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۶ ] [ ۱۰:۹ قبل از ظهر ] [ محمد هادی دشتبان ]
درباره وبلاگ

بسیار سپاسگزارم که وقت خود را برای دیدن این وبلاگ صرف میکنید و با تشکر و قدردانی فراوان از شما
اینجانب محمد هادی دشتبان ، دبیر آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد
ازا ستان مازندران می باشم .
این وبلاگ آموزشی را برای استفاده ی تمامی دانش آموزان گرامی و دبیران ارجمند طراحی کرده ام .
امیدوارم با نظرات سازنده همیار ما باشید.با تشکر